ทำไมต้อง LeoFrame ?

เพราะปัญหาเดิมๆ ของวงกบไม้ มักจะเป็นเรื่องของปลวกที่ทําลายเนื้อไม้ ทําให้เกิดปัญหาสําหรับเจ้าของบ้านในการต้องรื้อและเปลี่ยนใหม่อยู่ตลอด ทําให้ลีโอวูดได้คิดค้นการผลิตวงกบที่สามารถลบข้อบกพร่องในเรื่องของปลวกได้ โดยใช้ชื่อว่า "LeoFrame"

โดยมีให้เลือกใช้ถึง 2 แบบ ตามความต้องการดังนี้

1. LeoFrame Premium : วงกบไม้สังเคราะห์ (สีมะค่า)

2. LeoFrame Dura : วงกบไม้จริงกันปลวก (สีไม้แดง)